Κατασκευή κέντρων λήψης

Η Saloras Satelite Center διαθέτει δυναμική παρουσία και υποστήριξη στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις τηλεοπτικής λήψης

και διανομής σήματος.

Κατασκευή κέντρων λήψης – διανομής

Διαθέτει πλήρεις σειρές προϊόντων που καλύπτουν:


α.Ψηφιακή δορυφορική λήψη και διανομή.
β.Διανομή συμβατικών προγραμμάτων
TV.
γ.Διανομή μουσικών προγραμμάτων από δορυφόρο ή από τοπικές πηγές ήχου.
δ.
Hotel information.
ε.Μεταφορά ψηφιακών καλωδιακών πακέτων
QAM.
στ.Μεταφορά σηματοδοσίας (οπτικό – ακουστικό σήμα) .